Hem


KBT-Psykolog

Zagros Varon leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare


Drottninggatan 12 Uppsala

Varmt välkommen till psykolog Zagros Varon KBT mottagning.


Här kan du få effektiv behandling (Kognitiv Beteendeterapi, KBT) för oro, ångest, socialfobi, nedstämdhet, sömnproblem, depression, tvångsyndrom, panikångest, PTSD (Post Traumatisk Stress Syndrom).

Landstingsavtal finns! Du måste ha remiss från psykiatrsikmottagning (BUP, Ungavuxna,Vuxenpsykiatrsik mottagning).


För företag 

Har ni fått samarbetsproblem eller någon form av konflikt på er arbetsplats kan jag hjälpa er att lösa det. Jag gör gedigna så kallad organisationsdiagnos sedan föreslår jag åtgärder för att komma åt er arbetsmiljöproblem. 


Väl mött!


                Kötider


Information om aktuella lediga tider lämnas per telefon, mail eller sms. 


Neuropskiatrsisk utredning


Misstänker du att du har ADHD eller någon Autismspektrum tillhörande diagnos och vill ha en utredning?

Vi gör kompletta neuropsykiatriska utredningar. Det handlar om mer omfattande bedömningsprocess som kräver fler informationskällor och allsidig bedömning av både tidigare, nuvarande svårigheter och kognitiva funktioner. Arbetet omfattar testning,  föräldrar intervju om det är möjligt, genomgång av tidigare journalhandlingar, strukturerade intervjuer och bedömningssamtal. Förutom en psykologutredning behövs det också en läkarbedömning.
 


 


Foto: Zagros VaronTelefon:

070-750 78 44


E-post:

zagros.varon@kbt-psykolog.com


Besöksadress:

Drottninggatan 12 Plan 1 Uppsala