Frågor och svar


KBT-Psykolog

Zagros Varon leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare


Drottninggatan 12 Uppsala

Frågor och svar! 

Här finner du svar på några frågor som berör dig som patient och mottagningen. Finner inte du svar på din fråga är du naturligtvis välkommen att höra av dig!

1) Har ni tystnadsplikt?

JA! Vi har liksom all andra hälso- och sjukvårdspersonal tystnadsplikt enligt lag.

2) Hur lång tid är väntetiderna?

I regel är väntetiderna korta och jag har ofta akuta tider.

3) Hur mycket kostar verje besök?

Ordinarie arvode är 1500 kronor. Psykologstuderande, 900 kronor kronor, övriga studerande 1000 kronor och barn och ungdomar upp 20 år 900 kronor.

4) Hur betalar man?

Fakturabetalning efterskott eller kortbetalning. Inga kontanter!

5) Hur många gånger behöver man gå i behandling?

Det är bland annat problematikens art och ditt mål med kontakten som avgör hur lång blir behandlingen. Det brukar dock de flesta gånger röra sig kring 20 gånger.

6) Kan någon anhörig vara med under besöket?

Ja! Givetvis om du själv vill!

7) Hur vet man att behandlingen fungerar?

Efter så kallade bedömnings samtalen vet man ungefär hur många behandlingstillfälle kommer att behövas. När behandlingen förbereds planerars också utvärderingstillfällen. Visar en eller två utvärdering att behandlingen inte ger önskat resultat avbryts då kontakten.

 

Väl mött och välkomna att söka våra tjänster!     Foto: Zagros Varon